ΕΠΕΙΓΟΝ: Ανακοίνωση για την επιλογή προτιμήσεων σε αιτήσεις μετάθεσης εντός της Π.Ε. Λάρισας.

ΕΠΕΙΓΟΝ: Ανακοίνωση για την επιλογή προτιμήσεων σε αιτήσεις μετάθεσης εντός της Π.Ε. Λάρισας.

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ70, ΠΕ71 & ΠΕ70ΕΑΕ, ΠΕ60, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11 και ΠΕ79 ότι η διαδικασία επιλογής προτιμήσεων σε αιτήσεις μετάθεσης για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης εντός της ΠΕ Λάρισας αναστέλλεται προσωρινά, καθώς μετά την προκήρυξη νέων βουλευτικών εκλογών έχουν ανασταλεί όλες οι υπηρεσιακές μεταβολές και οι σχετικές προπαρασκευαστικές ενέργειες.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για τη συνέχιση της διαδικασίας, όταν αυτό επιτραπεί, γι’ αυτό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παρακολουθούν ανελλιπώς την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας ( http://dipe.lar.sch.gr/ ).