ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΔΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΕΣ!!! – ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΔΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΕΣ!!! – ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ.

Κατόπιν σχετικής εγκυκλίου της Γενικής Δ/νσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα του e-ΕΦΚΑ (όπως αυτή απεστάλη στην υπηρεσία μας, απο 27-06-2023), ενημερώνουμε τους  υποψήφιους προς συνταξιοδότηση εκπαιδευτικούς, δηλαδή όσους υπέβαλαν ήδη τις παραιτήσεις τους στην υπηρεσία μας και των οποίων η υπαλληλική σχέση θα λυθεί απο 31-08-2023, πως  οφείλουν άμεσα να συμπληρώσουν, με ιδιαίτερη προσοχή, την γνωστοποιούμενη με το παρόν, νέα Αίτηση Συνταξιοδότησης, όπως αυτή διαμορφώθηκε με ευθύνη του ίδιου του e-ΕΦΚΑ και να την καταθέσουν (σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης, που σας γνωστοποιούμε παράλληλα)  συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στην υπηρεσία μας.

(Η ίδια παρατήρηση αφορά και τους εκπροσώπους-εργατολόγους των εκπαιδευτικών)

Απο την Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας (Τμήμα Προσωπικού, υπεύθυνοι: Γεωργατζής Νικόλαος, Τσώνας Χρήστος, τηλ.:2414-409813,409812)

Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο αίτησης συνταξιοδότησης από τον e-ΕΦΚΑ.

Δείτε ΕΔΩ τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης.