Ονομαστικός χαρακτηρισμός οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών – Πρόσκληση οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών για υποβολή δηλώσεων τοποθέτησης κατά προτεραιότητα.

Ονομαστικός χαρακτηρισμός οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών – Πρόσκληση οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών για υποβολή δηλώσεων τοποθέτησης κατά προτεραιότητα.

Δείτε ΕΔΩ την Ανακοίνωση – Πρόσκληση

Δείτε ΕΔΩ το Έντυπο-Δήλωση Τοποθέτησης Οργανικά Υπεράριθμου εκπαιδευτικού (Α).

Δείτε ΕΔΩ το Έντυπο-Δήλωση Τοποθέτησης σε Οργανικό κενό Υπεράριθμου εκπ/κού παρελθόντων ετών (Β).

Δείτε ΕΔΩ  την Επικαιροποίηση ομάδων σχ. μονάδων Π.Ε. Λάρισας και όμορων αυτών.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα οργανικών κενών κλάδου ΠΕ70.