Προσωρινοί πίνακες μετάθεσης μελών ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ) & ειδικού βοηθητικού προσωπικού (ΕΒΠ) από περιοχή σε περιοχή σχολικού έτους 2021-2022.

Προσωρινοί πίνακες μετάθεσης μελών ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ) & ειδικού βοηθητικού προσωπικού (ΕΒΠ) από περιοχή σε περιοχή σχολικού έτους 2021-2022.

Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας ανακοινώνονται οι Προσωρινοί Πίνακες με τα στοιχεία-μόρια των αιτούμενων μετάθεσης μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που διενεργήθηκαν σύμφωνα με την με αρ.18769/Ε4-18/02/2022 εγκύκλιο μεταθέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) του Υ.ΠΑΙ.Θ. από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης.

Τυχόν ενστάσεις επί των πινάκων, θα υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο dipelar@sch.gr από τη Δευτέρα 14/03/2022 έως και την Πέμπτη 17/03/2022 και ώρα 15:00.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Μητρώο  Νηπιαγωγών-Ειδικοτήτων (τηλ.2414409840-2414409822).

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα μορίων για μετάθεση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ από περιοχή σε περιοχή.