Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τα κενά – Πρόσκληση για δήλωση απόσπασης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70ΕΑΕ & ΠΕ71, ΠΕ11& ΠΕ11ΕΑΕ, ΠΕ60ΕΑΕ & ΠΕ61 εντός ΠΥΣΠΕ Λάρισας και προσωρινής τοποθέτησης αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ για ΣΜΕΑΕ.

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τα κενά – Πρόσκληση για δήλωση απόσπασης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70ΕΑΕ & ΠΕ71, ΠΕ11& ΠΕ11ΕΑΕ, ΠΕ60ΕΑΕ & ΠΕ61 εντός ΠΥΣΠΕ Λάρισας και προσωρινής τοποθέτησης αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ για ΣΜΕΑΕ.

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα με τα λειτουργικά κενά του κλάδου ΠΕ70ΕΑΕ & ΠΕ71, ΠΕ11& ΠΕ11ΕΑΕ, ΠΕ60ΕΑΕ & ΠΕ61 (Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τα κενά).

Δείτε ΕΔΩ τις οδηγίες καταχώρησης των αιτήσεων για απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ και τοποθέτησης αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ για ΣΜΕΑΕ.