Πρόσκληση για δήλωση προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 που βρίσκονται στη Διάθεση της ΠΕ Λάρισας.

Πρόσκληση για δήλωση προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 που βρίσκονται στη Διάθεση της ΠΕ Λάρισας.

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα 1 εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ11 που βρίσκονται στη διάθεση.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα 2 με τα κενά του κλάδου ΠΕ11.

Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης.