Πρόσκληση για δήλωση προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Λάρισας.

Πρόσκληση για δήλωση προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Λάρισας.

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ06 από διάθεση.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα με τα κενά.

Δείτε ΕΔΩ τις οδηγίες ηλεκτρονικής καταχώρισης αίτησης – δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης.