Πρόσκληση για δήλωση προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Λάρισας.

Πρόσκληση για δήλωση προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Λάρισας.

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ11 από διάθεση.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα με τα κενά.

Δείτε ΕΔΩ τις οδηγίες ηλεκτρονικής καταχώρισης αίτησης – δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης.