Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη μαθητεία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη μαθητεία

 

Πατήστε ΕΔΩ για την Υπουργική Απόφαση με αρ.πρωτ.138797/Κ5/1-11-2021.

Πατήστε ΕΔΩ για την Πρόσκληση εκδ/σης ενδ/ντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη μαθητεία και Υπ/νων Δ.Δ.Ε. για τη μαθητεία με αρ.πρωτ. 140346/Κ5/3-11-2021.

Πατήστε ΕΔΩ για το Πρότυπο αίτησης υποψηφιότητας για θέση συντονιστή Π.Δ.Ε. – υπευθύνου Δ.Δ.Ε. για τη μαθητεία.