Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Π/θμιας, Δ/θμιας Εκπ/σης και ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπ/κούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και εκπ/κών Π/θμιας Εκπ/σης κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2022-2023 (ανακοινοποίηση).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Π/θμιας, Δ/θμιας Εκπ/σης και ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπ/κούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και εκπ/κών Π/θμιας Εκπ/σης κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2022-2023 (ανακοινοποίηση).

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση ανακοινοποιημένη στο ορθό, ως προς τα κενά κλάδου ΠΕ22 στον πίνακα Β’ του παραρτήματος 7.