Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Προϊσταμένων 2/Θ Νηπιαγωγείων & 2/Θ -3/Θ Δημοτικών σχολείων της ΔΠΕ Φθιώτιδας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Προϊσταμένων 2/Θ Νηπιαγωγείων & 2/Θ -3/Θ Δημοτικών σχολείων της ΔΠΕ Φθιώτιδας.

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση.

Δείτε ΕΔΩ τη διαδικασία επιλογής.

Δείτε ΕΔΩ την εγκύκλιο.

Κατεβάστε ΕΔΩ την αίτηση.

Κατεβάστε ΕΔΩ την υπεύθυνη δήλωση.