Πρόσκληση εκπ/κών ΠΕ & ΔΕ κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων, στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας του ΥΠΑΙΘ και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ για το σχ. έτος 2023-2024.

Πρόσκληση εκπ/κών ΠΕ & ΔΕ κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων, στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας του ΥΠΑΙΘ και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ για το σχ. έτος 2023-2024.

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση.