Πρόσκληση ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70, ΠΕ71 & ΠΕ70.ΕΑΕ, ΠΕ60, ΠΕ60.ΕΑΕ, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11 & ΠΕ79 για την επιλογή προτιμήσεων σε αιτήσεις μετάθεσης για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης.

Πρόσκληση ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70, ΠΕ71 & ΠΕ70.ΕΑΕ, ΠΕ60, ΠΕ60.ΕΑΕ, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11 & ΠΕ79 για την επιλογή προτιμήσεων σε αιτήσεις μετάθεσης για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης.

Δείτε ΕΔΩ την Πρόσκληση.

Δείτε ΕΔΩ τις οδηγίες για την επιλογή προτιμήσεων σε Αιτήσεις Βελτίωσης/Οριστικής Τοποθέτησης.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα οργανικών κενών κλάδου ΠΕ70.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα οργανικών κενών κλάδου ΠΕ71 & ΠΕ70.ΕΑΕ.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα οργανικών κενών ΣΜΕΑΕ Κωφών κλάδου ΠΕ71 & ΠΕ70.ΕΑΕ.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα οργανικών κενών κλάδου ΠΕ60.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα οργανικών κενών κλάδου ΠΕ60.ΕΑΕ.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα οργανικών κενών κλάδου ΠΕ05.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα οργανικών κενών κλάδου ΠΕ06.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα οργανικών κενών κλάδου ΠΕ07.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα οργανικών κενών κλάδου ΠΕ08.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα οργανικών κενών κλάδου ΠΕ11.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα οργανικών κενών κλάδου ΠΕ79.