Πρόσκληση ενδιαφερόμενων μόνιμων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για  επιλογή προτιμήσεων σε Αιτήσεις Μετάθεσης για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης από ΣΜΕΑΕ σε ΣΜΕΑΕ – Ανακοίνωση κενών οργανικών θέσεων ανά σχολική μονάδα.

Πρόσκληση ενδιαφερόμενων μόνιμων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για επιλογή προτιμήσεων σε Αιτήσεις Μετάθεσης για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης από ΣΜΕΑΕ σε ΣΜΕΑΕ – Ανακοίνωση κενών οργανικών θέσεων ανά σχολική μονάδα.

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα οργανικών κενών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα μονάδων μετάθεσης μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο δήλωσης οριστικής τοποθέτησης – βελτίωσης θέσης – τοποθέτησης νεομετατιθέμενου μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ.