Πρόσκληση μόνιμων εκπ/κών ΠΕ & ΔΕ για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις ΠΔΕκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Βόρειου Αιγαίου προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2023-2024.

Πρόσκληση μόνιμων εκπ/κών ΠΕ & ΔΕ για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις ΠΔΕκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Βόρειου Αιγαίου προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2023-2024.

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση.