Πρόσκληση μόνιμων εκπ/κών Πρωτ. & Δευτ. Εκπ/σης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Π.Δ.Ε. Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχ. έτος 2020-2021.

Πρόσκληση μόνιμων εκπ/κών Πρωτ. & Δευτ. Εκπ/σης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Π.Δ.Ε. Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχ. έτος 2020-2021.

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση.