Στατιστικά στοιχεία παραιτηθέντων εκπαιδευτικών σχ. έτους 2021-2022.

Στατιστικά στοιχεία παραιτηθέντων εκπαιδευτικών σχ. έτους 2021-2022.

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας παραιτήσεων ( υποβληθέντων απο 1/2/2022 έως και 11/2/2022) και ανακλήσεων παραιτήσεων εκπαιδευτικών αρμοδιότητας της υπηρεσίας μας, παραιτήθηκαν και γίνονται αυτοδίκαια αποδεκτές οι παραιτήσεις των εκπαιδευτικών:

  • ειδικότητας-κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων: 61.
  • ειδικότητας-κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών:5.
  • ειδικότητας-κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής: 5.
  • ειδικότητας-κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής: 1.

Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας(Γραφείο συνταξιοδοτήσεων).