Συμπληρωματική τοποθέτηση για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου, τροποποίηση τοποθετήσεων και απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής

Συμπληρωματική τοποθέτηση για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου, τροποποίηση τοποθετήσεων και απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Λάρισας σύμφωνα με την 43η/19-8-2022 πράξη του και μετά την εξέταση των αιτήσεων θεραπείας και επανεξέτασης αρχικών αιτήσεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06, ανακοινώνει τους πίνακες συμπληρωματικής τοποθέτησης για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου, τροποποίησης τοποθετήσεων και απόσπασης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06, για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα συμπληρωματικής τοποθέτησης και τροποποίησης τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα απόσπασης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ06.