Τελικοί Πίνακες Αιτήσεων Μετάθεσης εντός περιοχής Π.Ε. Λάρισας.

Τελικοί Πίνακες Αιτήσεων Μετάθεσης εντός περιοχής Π.Ε. Λάρισας.

Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας ανακοινώνονται οι τελικοί Πίνακες (με τους νεομετατιθέμενους του 2023 και οργανικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70) των Αιτήσεων Μετάθεσης για Βελτίωση Θέσης και Οριστική Τοποθέτηση εκπαιδευτικών εντός της περιοχής Π.Ε. Λάρισας στη Γενική και στην Ειδική Αγωγή, για τους κλάδους στους οποίους υπάρχουν οργανικά κενά.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ05.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ06.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ07.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ08.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ11.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70 ΕΑΕ & ΠΕ71.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ79.