Αποστολάκη Μαρία
Αν. Προϊσταμένη Τμήματος 2414409861
Ζάννα Ευδοκία Θέματα Νηπιαγωγείων 2414409862
Θεοδωρίκα Κωνσταντίνα Θέματα Νηπιαγωγείων 2414409864
Δικόπουλος Παναγιώτης Θέματα Ειδικής Αγωγής, λειτουργικά κενά Ειδικής Αγωγής 2414409872
Ντάνα Ειρήνη Ειδική Αγωγή 2414409856
Πώποτα Χριστίνα Θέματα Δημοτικών, ΔΥΕΠ 2414409865
Σουλιώτη Χριστίνα
Θέματα Δημοτικών 2414409860
Λιάρου Ελένη
Θέματα Δημοτικών 2414409867
Χαύδα Αθηνά
Θέματα Δημοτικών 2414409863
Δομτζίδης Σπυρίδων Erasmus, Ευρωπαϊκά προγράμματα 2414409863
Χατζημίχου Κωνσταντίνα Υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων 2414409871
Κατσιγιάννη Αγγελική
Γραμμ. Σχ. Συμβούλων, Θέματα σχολικών δραστηριοτήτων
2414409868
Νταφούλη Ιωάννα Θέματα Φυσικής Αγωγής 2414409859

Τμήμα Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Το Τμήμα Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων είναι αρμόδιο για:

α) θέματα εγγραφών, μετεγγραφών, φοίτησης και αξιολόγησης μαθητών,

β) την εφαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας,

γ) θέματα λειτουργίας ολοήμερων σχολείων,

δ) τη διαίρεση τάξεων σε τμήματα,

ε) θέματα ειδικής αγωγής,

στ) την έγκριση κατ’ οίκο διδασκαλίας,

ζ) την εφαρμογή προγραμμάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας και τη λειτουργία Τάξεων Υποδοχής,

η) θέματα υγιεινής και ασφάλειας στις σχολικές μονάδες,

θ) θέματα λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων,

ι) τη διεξαγωγή μαθητικών διαγωνισμών,

ια) την εποπτεία προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού, σχολικών δραστηριοτήτων και καινοτόμων δράσεων,

ιβ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.