Τοποθέτηση Λειτουργικά Υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Τοποθέτηση Λειτουργικά Υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Το ΠΥΣΠΕ Λάρισας με την Πράξη του 38/15-7–2022 τοποθέτησε Λειτουργικά Υπεράριθμους εκπαιδευτικους κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων για το διδακτικό έτος 2022-2023

Οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί που δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν παραμένουν ως υπεράριθμοι στο σχολείο τους για τοποθέτηση στα νέα λειτουργικά κενά, που θα προκύψουν. Η τοποθέτηση τους θα γίνει σε επόμενη φάση με βάση τα μόριά τους και τις δηλώσεις προτίμησης που έχουν ήδη υποβάλει.

Δείτε ΕΔΩ το νέο ανακοινοποιημένο πίνακα με τις τοποθετήσεις.