Τοποθέτηση οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων-  Αναμόρφωση πινάκων κενών οργανικών θέσεων ανά σχολική μονάδα – Πρόσκληση ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ70.ΕΑΕ-Δασκάλων ΕΑΕ, ΠΕ71 Δασκάλων Ειδ.Αγωγής, ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ60.ΕΑΕ-Νηπιαγωγών ΕΑΕ, ΠΕ05-Γαλλικής, ΠΕ06-Αγγλικής, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής και ΠΕ79.01-Μουσικής Επιστήμης για υποβολή δηλώσεων οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης.

Τοποθέτηση οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων- Αναμόρφωση πινάκων κενών οργανικών θέσεων ανά σχολική μονάδα – Πρόσκληση ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ70.ΕΑΕ-Δασκάλων ΕΑΕ, ΠΕ71 Δασκάλων Ειδ.Αγωγής, ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ60.ΕΑΕ-Νηπιαγωγών ΕΑΕ, ΠΕ05-Γαλλικής, ΠΕ06-Αγγλικής, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής και ΠΕ79.01-Μουσικής Επιστήμης για υποβολή δηλώσεων οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης.

Δείτε ΕΔΩ το έγγραφο.

Δείτε ΕΔΩ το συγκεντρωτικό πίνακα αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ05.

Δείτε ΕΔΩ το συγκεντρωτικό πίνακα αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ06.

Δείτε ΕΔΩ το συγκεντρωτικό πίνακα αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ11.

Δείτε ΕΔΩ το συγκεντρωτικό πίνακα αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60.

Δείτε ΕΔΩ το συγκεντρωτικό πίνακα αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60-ΕΑΕ.

Δείτε ΕΔΩ το συγκεντρωτικό πίνακα αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70.

Δείτε ΕΔΩ το συγκεντρωτικό πίνακα αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70-ΕΑΕ – ΠΕ71.

Δείτε ΕΔΩ το συγκεντρωτικό πίνακα αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ79.01

Κατεβάστε ΕΔΩ τις οδηγίες για την επιλογή προτιμήσεων σε αιτήσεις βελτίωσης / οριστικής τοποθέτησης.

Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο δήλωσης οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικού ΕΑΕ.