Τοποθέτηση προσωρινών Υποδιευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της ΠΕ Λάρισας.

Τοποθέτηση προσωρινών Υποδιευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της ΠΕ Λάρισας.

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Λάρισας σύμφωνα με την 49η/09-9-2022 πράξη του ανακοινώνει τον πίνακα προσωρινών Υποδιευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της ΠΕ Λάρισας για το διάστημα από 09/9/2022 ως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών (ν.4823/2021).

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα προσωρινών Υποδιευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της ΠΕ Λάρισας (ανακοινοποίηση).