Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών – Ε΄ φάση προσλήψεων

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών – Ε΄ φάση προσλήψεων

Η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας ανακοινώνει τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλήφθηκαν στην Ε’ Φάση προσλήψεων.

Παρακαλούμε τους αναπληρωτές να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης από την Παρασκευή 2 έως και τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022 για ανάληψη υπηρεσίας και την σύναψη της ψηφιακής τους σύμβασης.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα των τοποθετήσεων αλφαβητικά και ανά σχολική μονάδα.

Δείτε ΕΔΩ τις οδηγίες της Διεύθυνσης.

Δείτε ΕΔΩ το έντυπο της Πράξης ανάληψης υπηρεσίας.