Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών – Η΄ & Θ΄ φάση προσλήψεων

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών – Η΄ & Θ΄ φάση προσλήψεων

Η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας ανακοινώνει τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλήφθηκαν στην Η’ Φάση και Θ΄ Φάση προσλήψεων (Ειδική Πρόσκληση).

Παρακαλούμε τους αναπληρωτές να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης από την Τρίτη 28 έως και την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 για ανάληψη υπηρεσίας και την σύναψη της ψηφιακής τους σύμβασης.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα των τοποθετήσεων αλφαβητικά και ανά σχολική μονάδα.

Δείτε ΕΔΩ τις οδηγίες της Διεύθυνσης.

 Δείτε ΕΔΩ το έντυπο της Πράξης ανάληψης υπηρεσίας ΕΣΠΑ.

 Δείτε ΕΔΩ το έντυπο της Πράξης ανάληψης υπηρεσίας ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.