Αποσπάσεις

Μάι
18
Απρ
05

Αποσπάσεις μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε περιοχές/ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ./Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ. Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο αίτησης απόσπασης σε φορείς.
DETAIL
Μαρ
27

Εγκύκλιοι αποσπάσεων εκπαιδευτικών έτους 2023-2024.

Δείτε ΕΔΩ την εγκύκλιο για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε δομές Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2023-2024. Δείτε ΕΔΩ την εγκύκλιο για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολικό έτος 2023-24 (ανακοινοποίηση).
DETAIL
Αυγ
22

Συμπληρωματική τοποθέτηση για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου, τροποποίηση τοποθετήσεων και απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Λάρισας σύμφωνα με την 43η/19-8-2022 πράξη του και μετά την εξέταση των αιτήσεων θεραπείας και επανεξέτασης αρχικών αιτήσεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06, ανακοινώνει τους πίνακες συμπληρωματικής τοποθέτησης για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου, τροποποίησης τοποθετήσεων και απόσπασης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06, για το διδακτικό έτος 2022-2023. Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα συμπληρωματικής τοποθέτησης και τροποποίησης τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλάδου [...]
DETAIL
Αυγ
19

Απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ79-Μουσικής

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Λάρισας σύμφωνα με την  43η/19-8-2022  πράξη του ανακοινώνει τον πίνακα απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ79, για το διδακτικό έτος 2022-2023. Δείτε  ΕΔΩ  την απόσπαση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ79.
DETAIL
Αυγ
19

Προσωρινή τοποθέτηση αποσπασμένων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 & ΠΕ71 σε ΣΜΕΑΕ-Β΄ Φάση

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Λάρισας σύμφωνα με την  43η/19-8-2022  πράξη του ανακοινώνει τον πίνακα προσωρινής τοποθέτησης αποσπασμένων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 & ΠΕ71 σε ΣΜΕΑΕ – Β΄ Φάση, για το διδακτικό έτος 2022-2023. Δείτε  ΕΔΩ  τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70/ΠΕ71 σε ΣΜΕΑΕ-Β΄ Φάση.
DETAIL
Αυγ
19

Τροποποίηση αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ και προσωρινής τοποθέτησης αποσπασμένων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Λάρισας σύμφωνα με την  43η/19-8-2022  πράξη του και μετά την εξέταση των ενστάσεων και των αιτήσεων θεραπείας εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60, ανακοινώνει τον πίνακα τροποποίησης αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ και προσωρινής τοποθέτησης αποσπασμένων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60, για το διδακτικό έτος 2022-2023. Δείτε  ΕΔΩ  τις τροποποιήσεις αποσπάσεων / τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60.
DETAIL
Αυγ
17