ΕΕΠ – ΕΒΠ

Απρ
05

Αποσπάσεις μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε περιοχές/ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ./Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ. Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο αίτησης απόσπασης σε φορείς.
DETAIL
Μαρ
17
Δεκ
14
Δεκ
13

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων αιτήσεων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, 2022-2023,

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας ανακοινώνει σύμφωνα με την αρ. 126423/Ε4/14-10-2022 (ΑΔΑ: Ψ8ΔΑ46ΜΤΛΗ-ΨΦ2) εγκύκλιο μεταθέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ., τον οριστικό πίνακα με τα στοιχεία - μόρια των αιτούμενων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή  μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικού έτους 2022-2023. Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση. Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα.
DETAIL
Δεκ
05

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων αιτήσεων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, 2022-2023.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας σύμφωνα με το με αρ. 18663/5-12-2022 έγγραφό της, ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα με τα στοιχεία - μόρια των αιτούμενων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή  μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, σχολικού έτους 2022-2023. Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση. Δείτε ΕΔΩ τον προσωρινό πίνακα μορίων. Τυχόν ενστάσεις επί του πίνακα, θα υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά [...]
DETAIL
Οκτ
14
Οκτ
05

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ- Β΄ Φάση προσλήψεων.

Η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας ανακοινώνει τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ που προσλήφθηκαν στην Β’ Φάση προσλήψεων. Παρακαλούμε τους αναπληρωτές να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης από τη Πέμπτη 6 έως και την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022 για ανάληψη υπηρεσίας και σύναψη της ψηφιακής τους σύμβασης. Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα των τοποθετήσεων αλφαβητικά και ανά [...]
DETAIL
Οκτ
04

Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών Εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ- Β΄ φάση προσλήψεων.

Η Διεύθυνση Α’/θμιας Εκπ/σης Λάρισας καλεί τους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς/ΕΕΠ/ΕΒΠ που προσελήφθησαν στην Β’ φάση προσλήψεων να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες και κατά την προσέλευσή τους στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους, για ανάληψη υπηρεσίας, να έχουν μαζί τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Δείτε ΕΔΩ τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που προσλήφθηκαν στην ΔΠΕ Λάρισας. Δείτε ΕΔΩ τις [...]
DETAIL