ΕΕΠ – ΕΒΠ

Σεπ
11
Αυγ
31
Αυγ
25
Ιούλ
25

Πρόσκληση (ΕΕΠ) για μόνιμο διορισμό.

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση για μόνιμο διορισμό. Δείτε ΕΔΩ την εγκύκλιο με την προθεσμία υποβολής αιτήσεων.
DETAIL
Απρ
05

Αποσπάσεις μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε περιοχές/ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ./Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ. Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο αίτησης απόσπασης σε φορείς.
DETAIL
Μαρ
17
Δεκ
14
Δεκ
13

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων αιτήσεων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, 2022-2023,

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας ανακοινώνει σύμφωνα με την αρ. 126423/Ε4/14-10-2022 (ΑΔΑ: Ψ8ΔΑ46ΜΤΛΗ-ΨΦ2) εγκύκλιο μεταθέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ., τον οριστικό πίνακα με τα στοιχεία - μόρια των αιτούμενων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή  μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικού έτους 2022-2023. Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση. Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα.
DETAIL