Μεταθέσεις

Μαρ
03

Αμοιβαίες μεταθέσεις έτους 2023.

Οι αιτήσεις αμοιβαίας μετάθεσης υποβάλλονται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αρ. πρωτ. 126425/Ε2/14-10-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης έτους 2023.
DETAIL
Μαρ
03

Αποφάσεις μεταθέσεων έτους 2023.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. από περιοχή σε περιοχή. Δείτε ΕΔΩ την απόφαση μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΑΣΥ & ΕΕΕΕΚ. Δείτε ΕΔΩ την απόφαση μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. σε Πειραματικά Δημ. Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
DETAIL
Δεκ
13

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων αιτήσεων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, 2022-2023,

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας ανακοινώνει σύμφωνα με την αρ. 126423/Ε4/14-10-2022 (ΑΔΑ: Ψ8ΔΑ46ΜΤΛΗ-ΨΦ2) εγκύκλιο μεταθέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ., τον οριστικό πίνακα με τα στοιχεία - μόρια των αιτούμενων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή  μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικού έτους 2022-2023. Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση. Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα.
DETAIL
Δεκ
05

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων αιτήσεων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, 2022-2023.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας σύμφωνα με το με αρ. 18663/5-12-2022 έγγραφό της, ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα με τα στοιχεία - μόρια των αιτούμενων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή  μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, σχολικού έτους 2022-2023. Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση. Δείτε ΕΔΩ τον προσωρινό πίνακα μορίων. Τυχόν ενστάσεις επί του πίνακα, θα υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά [...]
DETAIL
Νοέ
28

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων αιτήσεων μετάθεσης 2022-2023.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας σύμφωνα με το με αρ. 18213/28-11-2022 έγγραφό της, ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες με τα στοιχεία - μόρια των αιτούμενων μετάθεσης εκπαιδευτικών. Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση. Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα αιτήσεων περιοχή σε περιοχή μετάθεσης (001.ΠΕ001) Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα αιτήσεων από περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ-ΕΕΕΕΚ (001.ΣΜΚΔ001) Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα αιτήσεων [...]
DETAIL
Νοέ
21

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων αιτήσεων μετάθεσης 2022-2023 Π.Ε. Λάρισας.

Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση. Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα αιτήσεων από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης (001.ΠΕ001). Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα αιτήσεων από περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ-ΕΕΕΕΚ (001.ΣΜΚΔ001). Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα αιτήσεων σε ΚΕΔΑΣΥ (001.ΣΜΚΔ001.ΚΔΣ). Τυχόν ενστάσεις επί των πινάκων, θα υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail της Διεύθυνσης Π.Ε. Λάρισας mail@dipe.lar.sch.gr, από τη [...]
DETAIL
Οκτ
17

Διευκρινίσεις σχετικά με τις Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2022-2023

  Πατήστε ΕΔΩ για τις διευκρινίσεις.   Πατήστε ΕΔΩ για να επισκεφθείτε την αρχική δημοσίευση.  
DETAIL
Οκτ
14