Μεταθέσεις

Νοέ
28

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων αιτήσεων μετάθεσης 2022-2023.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας σύμφωνα με το με αρ. 18213/28-11-2022 έγγραφό της, ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες με τα στοιχεία - μόρια των αιτούμενων μετάθεσης εκπαιδευτικών. Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση. Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα αιτήσεων περιοχή σε περιοχή μετάθεσης (001.ΠΕ001) Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα αιτήσεων από περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ-ΕΕΕΕΚ (001.ΣΜΚΔ001) Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα αιτήσεων [...]
DETAIL
Νοέ
21

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων αιτήσεων μετάθεσης 2022-2023 Π.Ε. Λάρισας.

Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση. Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα αιτήσεων από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης (001.ΠΕ001). Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα αιτήσεων από περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ-ΕΕΕΕΚ (001.ΣΜΚΔ001). Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα αιτήσεων σε ΚΕΔΑΣΥ (001.ΣΜΚΔ001.ΚΔΣ). Τυχόν ενστάσεις επί των πινάκων, θα υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail της Διεύθυνσης Π.Ε. Λάρισας mail@dipe.lar.sch.gr, από τη [...]
DETAIL
Οκτ
17

Διευκρινίσεις σχετικά με τις Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2022-2023

  Πατήστε ΕΔΩ για τις διευκρινίσεις.   Πατήστε ΕΔΩ για να επισκεφθείτε την αρχική δημοσίευση.  
DETAIL
Οκτ
14
Οκτ
14
Μάι
16

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς το παράρτημα 6 – Μετατάξεις εκπ/κων ΠΕ, ΔΕ & ΕΕΠ/ΕΒΠ σε άλλους κλάδους & σε ΚΕΔΑΣΥ & εκπ/κων ΠΕ κλ. ΠΕ79,ΠΕ08 & ΠΕ91 σε μουσικά & καλλιτεχνικά σχολεία της ΔΕ

Πατήστε ΕΔΩ για την πρόσκληση. Πατήστε ΕΔΩ για την αίτηση μετάταξης εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο. Πατήστε ΕΔΩ για την αίτηση μετάταξης εκπαιδευτικών σε ΚΕΔΑΣΥ/ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ.
DETAIL
Φεβ
21
Δεκ
13

Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων Μορίων των Αιτούμενων Μετάθεσης Εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Λάρισας σχ.έτους 2021-2022.

Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας ανακοινώνονται οι προσωρινοί Πίνακες με τα στοιχεία-μόρια των αιτούμενων μετάθεσης εκπαιδευτικών που διενεργήθηκαν σύμφωνα με την με αρ. 144421/Ε2/11-11-2021 (ΑΔΑ: Ψ85Ρ46ΜΤΛΗ-7Λ8) εγκύκλιο μεταθέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ: α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, β) σε περιοχές μετάθεσης για την Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Τυχόν ενστάσεις επί των πινάκων, θα υποβάλλονται αποκλειστικά [...]
DETAIL