Προκηρύξεις

Ιούν
06
Μάι
21

Προκήρυξη – Πρόσκληση για την πλήρωση με επιλογή θέσης Υποδιευθυντή/ντριας σε επιμέρους δομή εκπαίδευσης Σωφρονιστικού Καταστήματος, στο 45ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας (Κατάστημα Κράτησης Λάρισας), αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας.

Δείτε ΕΔΩ την Προκήρυξη – Πρόσκληση. Δείτε ΕΔΩ τον ν. 4823/2021 (Α΄ 136). Δείτε ΕΔΩ τον ν. 4763/2020 (Α΄ 254). Δείτε ΕΔΩ την αριθμ. 131397/Κ1/15-11-2023 (Β΄ 6675) Υ.Α.. Κατεβάστε ΕΔΩ  την Αίτηση υποψηφίου/ας Υποδιευθυντή/ντριας. Κατεβάστε ΕΔΩ  την Υπεύθυνη Δήλωση.
DETAIL
Φεβ
19
Νοέ
06
Οκτ
31

Επαναπροκήρυξη – Πρόσκληση για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας.

Δείτε ΕΔΩ την Επαναπροκήρυξη – Πρόσκληση. Δείτε ΕΔΩ τον ν. 4823/2021 (Α΄ 136). Δείτε ΕΔΩ την αριθμ. Φ.361.22/67/100248/Ε3/12-9-2023 (Β΄ 5473) Υ.Α. Κατεβάστε ΕΔΩ  την Αίτηση υποψηφίου/ας Προϊσταμένου/ης. Κατεβάστε ΕΔΩ  την Υπεύθυνη Δήλωση.
DETAIL
Οκτ
31

Επαναπροκήρυξη – Πρόσκληση για την πλήρωση με επιλογή θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Λάρισας.

Δείτε ΕΔΩ την Επαναπροκήρυξη – Πρόσκληση. Δείτε ΕΔΩ τον ν. 4823/2021 (Α΄ 136). Δείτε ΕΔΩ την αριθμ. Φ.361.22/68/100287/Ε3/12-9-2023 (Β΄ 5426) Υ.Α. Κατεβάστε ΕΔΩ  την Αίτηση υποψηφίου/ας Υποδιευθυντή/ντριας. Κατεβάστε ΕΔΩ την Υπεύθυνη Δήλωση.
DETAIL
Οκτ
17
Οκτ
17