Προκηρύξεις

Σεπ
21

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Προϊσταμένων 2/Θ Νηπιαγωγείων & 2/Θ -3/Θ Δημοτικών σχολείων της ΔΠΕ Φθιώτιδας.

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση. Δείτε ΕΔΩ τη διαδικασία επιλογής. Δείτε ΕΔΩ την εγκύκλιο. Κατεβάστε ΕΔΩ την αίτηση. Κατεβάστε ΕΔΩ την υπεύθυνη δήλωση.  
DETAIL
Σεπ
21

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Υποδιευθυντών σχ. μονάδων της ΔΠΕ Φθιώτιδας.

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση. Δείτε ΕΔΩ την διαδικασία επιλογής. Δείτε ΕΔΩ την εγκύκλιο. Κατεβάστε ΕΔΩ  την αίτηση Κατεβάστε ΕΔΩ  την Υπεύθυνη Δήλωση.
DETAIL
Σεπ
21

Προκήρυξη – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης Υποδιευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπ/σης Πιερίας.

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση. Δείτε ΕΔΩ τον ν. 4823/2021 (Α΄ 136). Δείτε ΕΔΩ τη διαδικασία επιλογής. Δείτε ΕΔΩ  τις σχολικές μονάδες. Κατεβάστε ΕΔΩ  την υπεύθυνη δήλωση.
DETAIL
Σεπ
20
Σεπ
20

Προκήρυξη – Πρόσκληση για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Λάρισας.

Δείτε ΕΔΩ την Προκήρυξη – Πρόσκληση. Δείτε ΕΔΩ τον ν. 4823/2021 (Α΄ 136). Δείτε ΕΔΩ την αριθμ. Φ.361.22/67/100248/Ε3/12-9-2023 (Β΄ 5473) Υ.Α. Κατεβάστε ΕΔΩ  την Αίτηση υποψηφίου/ας Προϊσταμένου/ης. Κατεβάστε ΕΔΩ  την Υπεύθυνη Δήλωση.
DETAIL
Σεπ
20

Προκήρυξη – Πρόσκληση για την πλήρωση με επιλογή θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Λάρισας.

Δείτε ΕΔΩ την Προκήρυξη – Πρόσκληση. Δείτε ΕΔΩ τον ν. 4823/2021 (Α΄ 136). Δείτε ΕΔΩ την αριθμ. Φ.361.22/68/100287/Ε3/12-9-2023 (Β΄ 5426) Υ.Α. Κατεβάστε ΕΔΩ  την Αίτηση υποψηφίου/ας Υποδιευθυντή/ντριας. Κατεβάστε ΕΔΩ  την Υπεύθυνη Δήλωση.
DETAIL
Σεπ
20

Προκήρυξη – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης Προϊσταμένων σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπ/σης Πιερίας.

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση. Κατεβάστε ΕΔΩ την υπεύθυνη δήλωση. Δείτε ΕΔΩ την εγκύκλιο με τη διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων. Δείτε ΕΔΩ το νόμο 4823/2021. Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα με τα 2/θ & 3/θ Δημοτικά σχολεία της ΔΠΕ Πιερίας. Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα με τα 2/θ & 3/θ Νηπιαγωγεία της ΔΠΕ Πιερίας.
DETAIL
Σεπ
20

Προκήρυξη_Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των Διευθυντών_ντριών 4/θέσιων και άνω Νηπιαγωγείων ΔΠΕ Καρδίτσας.

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη. Κατεβάστε ΕΔΩ το υπόδειγμα αίτησης. Κατεβάστε ΕΔΩ το υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης.
DETAIL