Προσκλησεις εκπαιδευτικών

Δεκ
17

Kοινοποίηση προσκλήσεων ΕΜ16 και αναπληρωτών ΤΕ-ΔΕ.

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στον πίνακα και δήλωσης Μουσικών Σχολείων εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) για το σχολικό έτος 2021-2022. Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΤΕ και ΔΕ για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2021-2022.
DETAIL
Νοέ
03

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη μαθητεία

  Πατήστε ΕΔΩ για την Υπουργική Απόφαση με αρ.πρωτ.138797/Κ5/1-11-2021. Πατήστε ΕΔΩ για την Πρόσκληση εκδ/σης ενδ/ντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη μαθητεία και Υπ/νων Δ.Δ.Ε. για τη μαθητεία με αρ.πρωτ. 140346/Κ5/3-11-2021. Πατήστε ΕΔΩ για το Πρότυπο αίτησης υποψηφιότητας για θέση συντονιστή Π.Δ.Ε. - υπευθύνου Δ.Δ.Ε. για τη μαθητεία.
DETAIL
Οκτ
29

Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018).

Δημοσιοποίηση της υπ. αριθ. πρωτ. 137686/Ε4/29-10-2021 (ΑΔΑ: 64ΖΡ46ΜΤΛΗ-ΠΧΛ) ειδικής πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ. Πατήστε ΕΔΩ για την Ειδική Πρόσκληση. Πατήστε ΕΔΩ για τα παραρτήματα της Ειδικής Πρόσκλησης.  
DETAIL
Οκτ
14

Συμπληρωματική Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στο εξωτερικό.

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση. Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο "φύλλο μητρώου εκπαιδευτικού".
DETAIL
Οκτ
13

Πρόσκληση εκπαιδευτών κολύμβησης.

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση. Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο αίτησης εκπαιδευτών κολύμβησης.
DETAIL
Οκτ
13

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συντονιστές κολύμβησης.

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση. Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο αίτησης συντονιστή κολύμβησης.
DETAIL
Αυγ
31
Αυγ
20