Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

Αυγ
17

Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης νεοδιόριστων κλάδων ΠΕ08, ΠΕ91.01 & ΠΕ91.02 και μεταταγμένων κλάδου ΠΕ05 της Διεύθυνσης Π.Ε. Λάρισας.

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση. Κατεβάστε ΕΔΩ το υπόδειγμα Αίτησης-Δήλωσης τοποθέτησης. Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα λειτουργικών κενών.
DETAIL
Αυγ
17

Επαναπροσδιορισμός Λειτουργικών Υπεραριθμιών και Λειτουργικών Κενών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων για το διδακτικό έτος 2021-2022 – Ονομαστικός Χαρακτηρισμός Λειτουργικά Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών και Πρόσκληση υποβολής Δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων.

Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση - πρόσκληση. Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα με τον ονομαστικό χαρακτηρισμό λειτουργικά υπεραρίθμων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70 (ανακοινοποίηση). Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα Επαναπροσδιορισμού Λειτουργικών Υπεραριθμιών & συνολικών Λειτουργικών Κενών ΠΕ70, 2021-2022 (ανακοινοποίηση). Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα με τα λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70. Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα με τα κενά λόγω [...]
DETAIL
Αυγ
11

Ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας ενημερώνει τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς της που διορίστηκαν με τις 95849/Ε1/2-8-2021 (ΑΔΑ: 63Ν946ΜΤΛΗ-ΔΧΣ) και 97010/Ε1/4-8-2021 (ΑΔΑ: ΩΝΕΛ46ΜΤΛΗ-Ι7Π) Υπουργικές Αποφάσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ. οι οποίες δημοσιεύτηκαν αντίστοιχα στα: ΦΕΚ 1818/τ.Γ΄/10-8-2021 & ΦΕΚ 1819/τ.Γ΄/10.8.2021, ότι προσέρχονται για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας τη Δευτέρα 16-8-2021, στο αμφιθέατρο του τέταρτου (4ου) Δημοτικού Σχολείου Λάρισας (Κουμουνδούρου […]

DETAIL
Ιούλ
15

Διαπίστωση Λειτουργικών Υπεραριθμιών (συμπλήρωση ωραρίου) – Προσδιορισμός Προσωρινών Λειτουργικών κενών – Πρόσκληση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση ωραρίου των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11,ΠΕ79.01,ΠΕ86 & ΠΕ91.01 διδακτικού έτος 2021 -2022».

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση. Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο δήλωσης συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου. Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο δήλωσης υπεραριθμίας. Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα προσωρινών Λειτουργικών Κενών/Πλεονασμάτων εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07. Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα προσωρινών Λειτουργικών Κενών/Πλεονασμάτων εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ86 και ΠΕ91.01. Δείτε ΕΔΩ τις επικαιροποιημένες ομάδες σχολικών μονάδων της Π.Ε. Λάρισας [...]
DETAIL
Ιούλ
14

Διαπίστωση Λειτουργικών Υπεραριθμιών και Προσδιορισμός Λειτουργικών κενών του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων, για το διδακτικό έτος 2021 – 2022. – Πρόσκληση εκπαιδευτικών για υποβολή δηλώσεων υπεραριθμίας.

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση. Δείτε  ΕΔΩ τις λειτουργικές  υπεραριθμίες – λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70. Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο δήλωσης λειτουργικής υπεραριθμίας. Δείτε ΕΔΩ τις επικαιροποιημένες ομάδες σχολικών μονάδων της Π.Ε. Λάρισας και των όμορων αυτών.
DETAIL
Ιούλ
13

Τροποποίηση λειτουργικών υπεραριθμιών – λειτουργικών κενών ΠΕ60 2021-2022 ως προς τα Νηπιαγωγεία: 4ο & 47ο Λάρισας, 1ο & 2ο Πλατυκάμπου, 3ο & 5ο Φαρσάλων.

Το ΠΥΣΠΕ Λάρισας με την 26η/13-07-2021 Πράξη του, αποφάσισε την τροποποίηση του πίνακα λειτουργικών υπεραριθμιών - λειτουργικών κενών 2021-2022 κλάδου ΠΕ60 ως προς τα εξής Νηπιαγωγεία: 4ο & 47ο Ν/Γ Λάρισας 1ο & 2ο Ν/Γ Πλατυκάμπου 3ο & 5ο Ν/Γ Φαρσάλων Λόγω της διαπίστωσης λειτουργικής υπεραριθμίας στο 47ο Νηπιαγωγείο Λάρισας, καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί με [...]
DETAIL
Ιούλ
09

Διαπίστωση Λειτουργικών Υπεραριθμιών και Προσδιορισμός Λειτουργικών κενών του κλάδου ΠΕ60, για το διδακτικό έτος 2021 – 2022. – Πρόσκληση εκπαιδευτικών για υποβολή δηλώσεων υπεραριθμίας.

Δείτε ΕΔΩ το έγγραφο. Δείτε  ΕΔΩ τις λειτουργικές  υπεραριθμίες - λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60. Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο δήλωσης λειτουργικής υπεραριθμίας. Δείτε ΕΔΩ τις επικαιροποιημένες ομάδες σχολικών μονάδων της Π.Ε. Λάρισας και των όμορων αυτών.
DETAIL
Ιούν
25

Ανάληψη Υπηρεσίας εκπαιδευτικών της Δ/νσης Π.Ε. Λάρισας με τη λήξη του διδακτικού έτους 2020-2021.

Δείτε ΕΔΩ το έγγραφο. Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο πράξης ανάληψης υπηρεσίας.
DETAIL