Προσκλήσεις ΠΥΣΠΕ

Ιούλ
21

Πρόσκληση για δήλωση προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ79 που βρίσκονται στη Διάθεση της ΠΕ Λάρισας.

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση. Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα με τους εκπ/κούς κλάδου ΠΕ79 που βρίσκονται στη διάθεση. Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα με τα λειτουργικά κενά του κλάδου ΠΕ79. Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο αίτησης – δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης.
DETAIL
Ιούλ
19

Πρόσκληση για δήλωση προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06 που βρίσκονται στη Διάθεση της ΠΕ Λάρισας.

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση. Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ06 στη διάθεση. Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα με τα κενά του κλάδου ΠΕ06. Δείτε ΕΔΩ τις οδηγίες ηλεκτρονικής καταχώρισης αίτησης – δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης.
DETAIL
Ιούλ
04

Συμπληρωματική πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ08 για συμπλήρωση ωραρίου, για το διδακτικό έτος 2023 – 2024.

Δείτε ΕΔΩ την Πρόσκληση. Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα εναπομεινάντων κενών κλάδου ΠΕ08-Καλλιτεχνικών. Δείτε ΕΔΩ το έντυπο δήλωσης συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου.
DETAIL
Ιούλ
01

Διαπίστωση Λειτουργικών Υπεραριθμιών (συμπλήρωση ωραρίου) – Προσδιορισμός Λειτουργικών Κενών – Πρόσκληση εκπαιδευτικών για τη συμπλήρωση ωραρίου των κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11 & ΠΕ79, για το διδακτικό έτος 2023 – 2024.

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση. Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων κλάδου ΠΕ06. Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων κλάδου ΠΕ11. Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων κλάδου ΠΕ79. Δείτε ΕΔΩ τις οδηγίες για τη δήλωση τοποθέτησης. Δείτε ΕΔΩ το έντυπο δήλωσης υπεραριθμίας. Δείτε ΕΔΩ τις επικαιροποιημένες ομάδες σχολικών μονάδων της Π.Ε. Λάρισας και των όμορων αυτών.
DETAIL
Ιούλ
01

Συμπληρωματική πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ86 & ΠΕ91 για συμπλήρωση ωραρίου, για το διδακτικό έτος 2023 – 2024.

Δείτε ΕΔΩ την Πρόσκληση. Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα εναπομεινάντων κενών κλάδου ΠΕ05-Γαλλικής. Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα εναπομεινάντων κενών κλάδου ΠΕ07-Γερμανικής. Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα εναπομεινάντων κενών κλάδου ΠΕ86-Πληροφορικής. Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα εναπομεινάντων κενών κλάδου ΠΕ91-Θεατρικής Αγωγής Δείτε ΕΔΩ το έντυπο δήλωσης συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου.
DETAIL
Ιούν
23

Διαπίστωση Λειτουργικών Υπεραριθμιών (συμπλήρωση ωραρίου) – Προσδιορισμός Λειτουργικών Κενών – Πρόσκληση εκπαιδευτικών για τη συμπλήρωση ωραρίου των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ86 & ΠΕ91, για το διδακτικό έτος 2023 – 2024. Πίνακες μοριοδότησης εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ86 & ΠΕ91 (ανακοινοποίηση)

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση. Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων κλάδου ΠΕ05 (Ανακοινοποίηση). Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων κλάδου ΠΕ07 Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων κλάδου ΠΕ08 Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων κλάδου ΠΕ86 Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων κλάδου ΠΕ91 Δείτε ΕΔΩ τις οδηγίες για τη δήλωση τοποθέτησης Δείτε ΕΔΩ τις επικαιροποιημένες ομάδες [...]
DETAIL
Μάι
26

Πρόσκληση ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70, ΠΕ71 & ΠΕ70.ΕΑΕ, ΠΕ60, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11 & ΠΕ79 για την επιλογή προτιμήσεων σε αιτήσεις μετάθεσης για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης.

Δείτε ΕΔΩ την Πρόσκληση. Δείτε ΕΔΩ τις οδηγίες για την επιλογή προτιμήσεων σε Αιτήσεις Βελτίωσης/Οριστικής Τοποθέτησης. Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα οργανικών κενών κλάδου ΠΕ70. Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα οργανικών κενών κλάδου ΠΕ71 & ΠΕ70ΕΑΕ. Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα οργανικών κενών κλάδου ΠΕ60. Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα οργανικών κενών κλάδου ΠΕ05. Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα οργανικών [...]
DETAIL
Απρ
06

Ονομαστικός χαρακτηρισμός οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών – Πρόσκληση οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών για υποβολή δηλώσεων τοποθέτησης κατά προτεραιότητα.

Δείτε ΕΔΩ την Ανακοίνωση – Πρόσκληση Δείτε ΕΔΩ το Έντυπο-Δήλωση Τοποθέτησης Οργανικά Υπεράριθμου εκπαιδευτικού (Α). Δείτε ΕΔΩ το Έντυπο-Δήλωση Τοποθέτησης σε Οργανικό κενό Υπεράριθμου εκπ/κού παρελθόντων ετών (Β). Δείτε ΕΔΩ  την Επικαιροποίηση ομάδων σχ. μονάδων Π.Ε. Λάρισας και όμορων αυτών. Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα οργανικών κενών κλάδου ΠΕ70.
DETAIL