Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα αιτήσεων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, 2023-2024.

Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα αιτήσεων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, 2023-2024.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα με τα στοιχεία – μόρια των αιτούμενων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή  μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικού έτους 2023-2024.

Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση.

Δείτε ΕΔΩ τον προσωρινό πίνακα μορίων.

Τυχόν ενστάσεις επί του πίνακα, θα υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail της Διεύθυνσης Π.Ε. Λάρισας mail@dipe.lar.sch.gr, από  5/12/2023 έως και 8/12/2023 και ώρα 14:00.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες και οι Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων για την ενημέρωση των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ αρμοδιότητάς τους.