Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

Σεπ
29

Τοποθέτηση / Τροποποίηση τοποθέτησης Λειτουργικά Υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Λάρισας σύμφωνα με την 56η/29-9-2022 πράξη του ανακοινώνει τον πίνακα τοποθέτησης / τροποποίησης τοποθέτησης Λειτουργικά Υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 για το διδακτικό έτος 2022-2023. Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα τοποθέτησης / τροποποίησης τοποθέτησης Λειτουργικά Υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70.    
DETAIL
Σεπ
27

Τροποποίηση διάθεσης για συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ11, ΠΕ79 & ΠΕ86.

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Λάρισας σύμφωνα με την  55η/27-9-2022  πράξη του, ανακοινώνει τον πίνακα τροποποίησης διάθεσης για συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ11, ΠΕ79 & ΠΕ86 Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα με την τροποποίηση διάθεσης για συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11. Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα με την τροποποίηση διάθεσης για συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ79. Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα με την τροποποίηση [...]
DETAIL
Σεπ
27

Τροποποίηση τοποθέτησης Λειτουργικά Υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων.

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Λάρισας σύμφωνα με την  55η/27-9-2022  πράξη του ανακοινώνει τον πίνακα τροποποίησης τοποθέτησης Λειτουργικά Υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 για το διδακτικό έτος 2022-2023. Δείτε  ΕΔΩ  τον πίνακα με την τροποποίηση τοποθέτησης Λειτουργικά Υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70.
DETAIL
Σεπ
23

Τοποθέτηση Λειτουργικά Υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων – Η΄ Φάση.

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Λάρισας σύμφωνα με την  53η/23-9-2022  πράξη του ανακοινώνει τον πίνακα τοποθέτησης Λειτουργικά Υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 – Η΄ Φάση για το διδακτικό έτος 2022-2023. Δείτε  ΕΔΩ  τον πίνακα με την τοποθέτηση Λειτουργικά Υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70.
DETAIL
Σεπ
23

Τροποποιήσεις τοποθέτησης / διάθεσης & απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11.

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Λάρισας σύμφωνα με την  53η/23-9-2022  πράξη του ανακοινώνει τον πίνακα με τις τροποποιήσεις τοποθέτησης / διάθεσης & απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11. Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα με τις τροποποιήσεις τοποθέτησης / διάθεσης & απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11.
DETAIL
Σεπ
22

Τοποθέτηση Λειτουργικά Υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων για ανάληψη υπηρεσίας.

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Λάρισας σύμφωνα με την 52η/21-9-2022 πράξη του ανακοινώνει τον πίνακα τοποθέτησης Λειτουργικά Υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 για ανάληψη υπηρεσίας. Δείτε  ΕΔΩ  τον πίνακα με τις τοποθετήσεις Λειτουργικά Υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70.
DETAIL
Σεπ
21

Τοποθέτηση Λειτουργικά Υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων – Ζ΄ Φάση.

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Λάρισας σύμφωνα με την 52η/21-9-2022 πράξη του ανακοινώνει τον πίνακα τοποθέτησης Λειτουργικά Υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 – Ζ’ Φάση για το διδακτικό έτος 2022-2023. Δείτε  ΕΔΩ  τον πίνακα με τις τοποθετήσεις Λειτουργικά Υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70.
DETAIL
Σεπ
16

Τοποθέτηση Λειτουργικά Υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων – ΣΤ΄ Φάση.

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Λάρισας σύμφωνα με την 51η/16-9-2022 πράξη του ανακοινώνει τον πίνακα τοποθέτησης Λειτουργικά Υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 – ΣΤ’ Φάση για το διδακτικό έτος 2022-2023. Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα με τις τοποθετήσεις Λειτουργικά Υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70.
DETAIL