Αποφάσεις – Τοποθετήσεις ΠΥΣΠΕ

Απρ
19
Ιαν
30

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων αιτήσεων βελτίωσης θέσης/οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών & μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, σχολικού έτους 2022-2023.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες με τα στοιχεία - μόρια των αιτούμενων βελτίωσης θέσης/οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών & μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, σχολικού έτους 2022-2023. Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση. Δείτε ΕΔΩ τους προσωρινούς πίνακες εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ05. Δείτε ΕΔΩ τους προσωρινούς πίνακες εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ06. Δείτε ΕΔΩ τους [...]
DETAIL
Νοέ
07

Τοποθέτηση / Τροποποίηση τοποθέτησης Λειτουργικά Υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων.

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Λάρισας σύμφωνα με την  62η/07-11-2022  πράξη του ανακοινώνει τον πίνακα τοποθέτησης & τροποποίησης τοποθέτησης Λειτουργικά Υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 για το διδακτικό έτος 2022-2023. Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα με την τοποθέτηση & τροποποίηση τοποθέτησης Λειτουργικά Υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70.
DETAIL
Σεπ
29

Τοποθέτηση / Τροποποίηση τοποθέτησης Λειτουργικά Υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Λάρισας σύμφωνα με την 56η/29-9-2022 πράξη του ανακοινώνει τον πίνακα τοποθέτησης / τροποποίησης τοποθέτησης Λειτουργικά Υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 για το διδακτικό έτος 2022-2023. Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα τοποθέτησης / τροποποίησης τοποθέτησης Λειτουργικά Υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70.    
DETAIL
Σεπ
27

Τροποποίηση διάθεσης για συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ11, ΠΕ79 & ΠΕ86.

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Λάρισας σύμφωνα με την  55η/27-9-2022  πράξη του, ανακοινώνει τον πίνακα τροποποίησης διάθεσης για συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ11, ΠΕ79 & ΠΕ86 Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα με την τροποποίηση διάθεσης για συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11. Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα με την τροποποίηση διάθεσης για συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ79. Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα με την τροποποίηση [...]
DETAIL
Σεπ
27

Τροποποίηση τοποθέτησης Λειτουργικά Υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων.

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Λάρισας σύμφωνα με την  55η/27-9-2022  πράξη του ανακοινώνει τον πίνακα τροποποίησης τοποθέτησης Λειτουργικά Υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 για το διδακτικό έτος 2022-2023. Δείτε  ΕΔΩ  τον πίνακα με την τροποποίηση τοποθέτησης Λειτουργικά Υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70.
DETAIL
Σεπ
23

Τοποθέτηση Λειτουργικά Υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων – Η΄ Φάση.

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Λάρισας σύμφωνα με την  53η/23-9-2022  πράξη του ανακοινώνει τον πίνακα τοποθέτησης Λειτουργικά Υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 – Η΄ Φάση για το διδακτικό έτος 2022-2023. Δείτε  ΕΔΩ  τον πίνακα με την τοποθέτηση Λειτουργικά Υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70.
DETAIL
Σεπ
23

Τροποποιήσεις τοποθέτησης / διάθεσης & απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11.

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Λάρισας σύμφωνα με την  53η/23-9-2022  πράξη του ανακοινώνει τον πίνακα με τις τροποποιήσεις τοποθέτησης / διάθεσης & απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11. Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα με τις τροποποιήσεις τοποθέτησης / διάθεσης & απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11.
DETAIL