Slide Leaders inspire educators to make a difference Καθοδηγώντας και εμπνέοντας τους εκπαιδευτικούς να κάνουν τη διαφορά

Το εγκεκριμένο πρόγραμμα της ΔΠΕ Λάρισας με τίτλο: Leaders inspire educators to make a difference” – «Καθοδηγώντας και εμπνέοντας τους εκπαιδευτικούς να κάνουν τη διαφορά» και κωδικό αριθμό 20221-EL01-KA122-SCH-000076744 συντονίζεται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) το οποίο αποτελεί  Εθνική Μονάδα Συντονισμού του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων του προσωπικού της ΔΠΕ Λάρισας, η υιοθέτηση νέων μεθόδων και καινοτόμων προσεγγίσεων στη διοίκηση και στη μάθηση και η ενίσχυση της διαπολιτισμικής διάστασης του οργανισμού.

Η επιμόρφωση

Στην 1η επιμορφωτική δράση του προγράμματος με θέμα “Integrative Practices – Leadership in the Classroom” – «Ενσωματώνοντας πρακτικές για την ηγεσία στη τάξη», συμμετείχαν η Διευθύντρια Π.Ε. Λάρισας κ. Αικατερίνη Καραγιώργου, η Προϊσταμένη του Τμήματος Οικονομικού κ. Ασπασία Αγοραστού, η Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων κ. Κωνσταντίνα Χατζημίχου, η Υπεύθυνη Χειρισμού Πληροφοριακού Συστήματος Myschool κ. Ειρήνη Ντάνα και η Υπεύθυνη της Γραμματείας της Δ.Π.Ε. Λάρισας κ. Αθηνά Χαύδα.  Η επιμόρφωση κάλυπτε ένα ευρύτατο φάσμα θεμάτων σχετικά με την ηγεσία στην εκπαίδευση. Περιλάμβανε μαθήματα σχετικά με την ευημερία στην τάξη, στο σχολείο και στο χώρο εργασίας μέσα από τη σωστή φροντίδα του εαυτού μας και των άλλων. Αναλύθηκαν οι έννοιες της «αυτοηγεσίας», της «αυτορρύθμισης» και της «συνεργασίας» μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών/τριών και προϊσταμένων-προσωπικού. Παρουσιάστηκαν με βιωματικό τρόπο μέθοδοι που συμβάλλουν στη μετατροπή του χώρου μάθησης – εργασίας σε χώρο ανάπτυξης δεξιοτήτων και ευεξίας, αλλά και στην ενίσχυση της κουλτούρας εμπιστοσύνης στη σχολική κοινότητα. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη συμπεριληπτική εκπαίδευση και την ολιστική προσέγγιση και στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων, ώστε να ενεργοποιηθούν οι μαθητές/τριες, οι εκπαιδευτικοί και το προσωπικό ώστε να αποφευχθεί η επαγγελματική εξουθένωση δασκάλων, μαθητών και προσωπικού.

Στην συγκεκριμένη επιμόρφωση συμμετείχαν συνολικά δεκαοκτώ εκπαιδευτικοί και στελέχη εκπαίδευσης από έξι ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Γερμανία, Ισπανία, Σουηδία, Τσεχία και Ελλάδα) στους οποίους δόθηκε η ευκαιρία να συζητήσουν σχετικά με τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών τους καθώς και τις τάσεις που επικρατούν σε αυτά. Είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το εκπαιδευτικό σύστημα της Φινλανδίας και να ξεναγηθούν σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σχολείου, στο οποίο υπήρχαν εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων (ξυλουργικής, υφαντικής, μουσικής κ.α.). Είχαν επίσης την ευκαιρία να επισκεφθούν σχολείο των Sámi, της φυλής των γηγενών της Λαπωνίας και να μάθουν για τον ιδιαίτερο πολιτισμό τους.

Φωτογραφικό υλικό από την επιμόρφωση

Δραστηριότητες Διάδοσης

Η εμπειρία από τη συμμετοχή στην πρώτη κινητικότητα επιμόρφωσης μέσω του προγράμματος Erasmus+, παρουσιάστηκε στην διαδικτυακή ημερίδα που διοργάνωσε η ΔΠΕ Λάρισας στο πλαίσιο εορτασμών των “Erasmus Days 2022” προκειμένου να γίνει η διάχυση των αποτελεσμάτων και των καλών πρακτικών στα σχολεία ευθύνης της. Οι δράσεις διάδοσης των αποτελεσμάτων του σχεδίου θα συνεχίζονται καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Παρουσιάσεις

ΔΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ERASMUS+ KA1:

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ERASMUS+ KA1:

INTEGRATIVE PRACTICES – LEADERSHIP IN THE CLASSROOM

Η επιμόρφωση

Στο πλαίσιο της 2ης επιμορφωτικής δράσης, πέντε μέλη του προσωπικού της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας συμμετείχαν στο σεμινάριο με θέμα: “Coaching and Mentoring to Support Teachers”, το οποίο πραγματοποιήθηκε από 19 έως 23 Δεκεμβρίου 2022, στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας.  Συγκεκριμένα μετακινήθηκαν η κ. Μαρία Θεοδώρου (ΠΕ Διοικητικού), η κ. Ιωάννα Κολαξή (ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού), η κ. Αικατερίνη Κώστα (ΠΕ70), η κ. Ζαφειρία Λούτσου (ΠΕ11) και η κ. Χριστίνα Πώποτα (ΠΕ06). Φορέας υποδοχής της επιμόρφωσης ήταν ο οργανισμός “Converzum Tudomány Nyelviskola Zrt.”, ως συνεργαζόμενος φορέας του οργανισμού “Europass Teacher Academy” στη Βουδαπέστη, ενώ οι επιμορφούμενοι προέρχονταν από την Ισπανία και την Ελλάδα.

Η επιμόρφωση αφορούσε στις αρχές της καθοδήγησης και της συμβουλευτικής. Περιλάμβανε μαθήματα σχετικά με την ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων σε προσωπικό επίπεδο, σε επίπεδο τάξης και σε επαγγελματικό επίπεδο με σκοπό την οικοδόμηση ενός υποστηρικτικού εργασιακού πλαισίου. Αναλύθηκαν οι έννοιες της «αυτογνωσίας», της «αυτεπίγνωσης», της «αυτοαξιολόγησης», του «αναστοχασμού» και της «υποστήριξης των εκπαιδευτικών και διαχείρισης της αλλαγής». Παρουσιάστηκαν με βιωματικό τρόπο μέθοδοι που συμβάλλουν στην κατανόηση του εαυτού μας αλλά και των άλλων, στην ενίσχυση των σχέσεων των μελών μιας ομάδας και στην αναπτυσσόμενη αντίληψη. Δόθηκε μάλιστα ιδιαίτερη έμφαση στην χρήση καλών ερωτήσεων, στις δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης, παρατήρησης και ανατροφοδότησης και στο ρόλο των «λαθών».

Φωτογραφικό υλικό από την επιμόρφωση

Διάχυση του προγράμματος

Στο πλαίσιο της διάχυσης των αποτελεσμάτων της 2ης κινητικότητας, πραγματοποιήθηκε από τις συμμετέχουσες ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση, την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023. Κατά τη διάρκειά της παρουσιάστηκαν ενώπιον του προσωπικού της Δ.Π.Ε. Λάρισας οι βασικότερες από τις θεματικές του σεμιναρίου. Συγκεκριμένα, επεξηγήθηκαν οι έννοιες της καθοδήγησης (coaching) και της συμβουλευτικής (mentoring) και αναλύθηκαν τα βήματα που απαιτούνται για την ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων σε επίπεδο προσωπικό, τάξης και επαγγελματικό, με σκοπό την οικοδόμηση ενός υποστηρικτικού εργασιακού πλαισίου. Της παρουσίασης, ακολούθησε συζήτηση, κατά την οποία οι συμμετέχουσες απάντησαν στα ερωτήματα και μοιράστηκαν τα προσωπικά βιώματα και οφέλη, τα οποία αποκόμισαν από τη συμμετοχή τους σε κινητικότητα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Η εμπειρία και τα αποτελέσματα από την 2η μαθησιακή κινητικότητα προσωπικού, παρουσιάστηκαν στη διαδικτυακή ημερίδα που διοργάνωσε η Δ.Π.Ε. Λάρισας, στο πλαίσιο εορτασμών των “Erasmus Days 2023”, την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023, με στόχο τη διάχυση των καλών πρακτικών στις σχολικές κοινότητες και αναρτήθηκε, διαθέσιμο για τις σχολικές μονάδες,  σχετικό ψηφιακό επιμορφωτικό υλικό.

Φωτογραφίες από τη διάχυση του προγράμματος

Υλικό ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης

Η επιμόρφωση

Κατά την 3η κινητικότητα του σχεδίου, τρία (3) μέλη του προσωπικού της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας και συγκεκριμένα η Διευθύντρια κ. Αικατερίνη Καραγιώργου, η Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικού κ. Ευγενία Κουσατάλογλου και ο Διοικητικός Υπάλληλος κ. Δημήτριος Σαλτογιάννης, συμμετείχαν σε επιμορφωτική δράση στη Γουαδελούπη της Γαλλίας, από 4 έως 11 Ιουλίου 2023. Το σεμινάριο είχε θέμα: “A Classroom with a door to the World: Internationalisation of curriculum and national identity” και υλοποιήθηκε από τον Λιθουανικό φορέα “KAUNAS BIENNIAL”. Οι συμμετέχοντες/ουσες προερχόταν από την Λιθουανία, την Πολωνία και την Ελλάδα.

Κατά τη διεξαγωγή του σεμιναρίου αναλύθηκαν κρίσιμα ζητήματα σχετικά με την παγκοσμιότητα και διεθνοποίηση της σύγχρονης εκπαίδευσης, αλλά και την καλλιέργεια της εθνικής ταυτότητας στο πλαίσιό της, ενώ καλλιεργήθηκαν στους συμμετέχοντες δεξιότητες ευέλικτων διαδρομών μάθησης που συμβάλουν στην αποτελεσματική ανταπόκριση στις προκλήσεις αυτές. Συγκεκριμένα, το σεμινάριο εστίασε σε θέματα που αφορούν τη διαφύλαξη της ισορροπίας μεταξύ της καλλιέργειας ενός ανοικτού και παγκόσμιου πνεύματος εντός της σχολικής κοινότητας, με παράλληλη την ενίσχυση της εθνικής ταυτότητας, μέσα από μια σύγχρονη και παιδαγωγικά τεκμηριωμένη διεθνοποίηση του προγράμματος σπουδών. Τονίστηκε, επίσης, η σύγχρονη προσέγγιση της συμπερίληψης και της ανεκτικότητας στο χώρο της εκπαίδευσης, ενώ εξερευνήθηκαν βιωματικά οι μέθοδοι και τα κατάλληλα παιδαγωγικά εργαλεία, τα οποία αναβαθμίζουν την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και επιφέρουν αξιοσημείωτη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών και των μαθητριών, ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν καλύτερα τον σύγχρονο κόσμο, αναπτύσσοντας ανεκτική στάση απέναντι σε διαφορετικούς πολιτισμούς, αλλά και αυξημένη γλωσσική επάρκεια. Πραγματοποιήθηκε, επίσης, ειδική παρουσίαση του γαλλικού εκπαιδευτικού συστήματος και των καινοτομιών που εφαρμόζονται σε αυτό, ενώ οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν δια ζώσης τον τρόπο λειτουργίας του καλοκαιρινού σχολείου στο Sainte Rose, προσεγγίζοντας με τον τρόπο αυτό πτυχές των τοπικών εκπαιδευτικών ιδιαιτεροτήτων.

Φωτογραφικό υλικό από την επιμόρφωση

Διάχυση του προγράμματος

Η εμπειρία από τη συμμετοχή στην 3η κινητικότητα επιμόρφωσης του σχεδίου Erasmus+ KA1, παρουσιάστηκε στη διαδικτυακή ημερίδα που διοργάνωσε η Δ.Π.Ε. Λάρισας, στο πλαίσιο εορτασμών των “Erasmus Days 2023”, την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023, προκειμένου να γίνει η διάχυση των αποτελεσμάτων και των καλών πρακτικών στις σχολικές μονάδες ευθύνης της.

Φωτογραφίες από τη διάχυση του προγράμματος

Υλικό επιμόρφωσης

Η επιμόρφωση

Κατά την 4η μαθησιακή κινητικότητα του σχεδίου, πέντε (5) μέλη του προσωπικού της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας και συγκεκριμένα η Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων κ. Μαρία Αποστολάκη (ΠΕ70), ο κ. Θωμάς Αδαμόπουλος (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού), ο κ. Παναγιώτης Δικόπουλος (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού), ο κ. Γεώργιος Κοντογιάννης (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού) και ο κ. Αχιλλέας Παππάς (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού), συμμετείχαν σε επιμορφωτική δράση με θέμα: “Building a Future Classroom and Interactive use of web 2.0 tools in FCL”, η οποία υλοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας, μεταξύ 20 και 24 Αυγούστου 2023, από τον φορέα υποδοχής “Pamercourses”. Οι συμμετέχοντες/ουσες προέρχονταν από τη Γερμανία, την Ισπανία, την Ελλάδα και την Πολωνία.
Κατά το σεμινάριο, οι μετακινούμενοι επιμορφώθηκαν από ειδικό προσωπικό σε καινοτόμα παιδαγωγικά εργαλεία, τα οποία αξιοποιούν τις νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας, προκειμένου να μεταφέρουν τις γνώσεις που θα αποκομίσουν στα όρια των αρμοδιοτήτων της Δ.Π.Ε. Λάρισας. Το πρόγραμμα περιλάμβανε τη διδασκαλία ενός συνόλου ψηφιακών εφαρμογών που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες και συμβάλλουν στην περαιτέρω ενεργό εμπλοκή των μαθητών/τριών στην ομαδοσυνεργατική και αλληλεπιδραστική μάθηση, μέσα από εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας. Παρουσιάστηκαν, επίσης, ιδιαίτερες πτυχές του τουρκικού εκπαιδευτικού συστήματος, κυρίως όσον αφορά στον τομέα της χρήσης των νέων τεχνολογιών.

Φωτογραφικό υλικό από την επιμόρφωση

Διάχυση του προγράμματος

Η εμπειρία και τα αποτελέσματα από την 4η μαθησιακή κινητικότητα προσωπικού, παρουσιάστηκαν στη διαδικτυακή ημερίδα που διοργάνωσε η Δ.Π.Ε. Λάρισας, στο πλαίσιο εορτασμών των “Erasmus Days 2023”, την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023, με στόχο τη διάχυση των καλών πρακτικών στις σχολικές κοινότητες.

Φωτογραφία από τη διάχυση του προγράμματος

Υλικό επιμόρφωσης

Η επιμόρφωση

Κατά την 5η κινητικότητα του εγκεκριμένου σχεδίου του Προγράμματος Erasmus+, με τίτλο: «Καθοδηγώντας και εμπνέοντας τους εκπαιδευτικούς να κάνουν τη διαφορά» και κωδικό 2022-1-EL01-KA122-SCH-000076744, πέντε (5) μέλη του προσωπικού της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας συμμετείχαν σε επιμορφωτική δράση με τίτλο: “Effective school leadership-Implementing continuing learning for all”, από τις 11 έως 16 Δεκεμβρίου 2023, στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας. Συγκεκριμένα, μετακινήθηκαν η Διευθύντρια Π. Ε. Λάρισας, κ. Αικατερίνη Καραγιώργου, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, κ. Δημήτριος Κολοκοτρώνης, ο κ. Νικόλαος Αλεξούλης, η κ. Ζωή Μούσιου και η κ. Γεωργία Παπαγιαννοπούλου. Φορέας υποδοχής ήταν ο οργανισμός “Europass Teacher Academy – Dublin”,  ενώ οι υπόλοιποι/ες συμμετέχοντες/ουσες προέρχονταν από τη Γερμανία, την Κύπρο, τη Λιθουανία και την Πολωνία.

Η επιμόρφωση αφορούσε στην κατάρτιση σε κρίσιμες πτυχές του ρόλου της ηγεσίας στο χώρο της εκπαίδευσης, όσον αφορά στη καθοδήγηση και στον σχεδιασμό της διαδικασίας της μάθησης. Ειδικότερα, προσδιορίστηκαν και περιεγράφηκαν αποτελεσματικές στρατηγικές για τους ασκούντες την ηγεσία στην εκπαίδευση. Δόθηκε, επίσης, έμφαση στη καλλιέργεια δεξιοτήτων που αφορούν τις επαγγελματικές, επικοινωνιακές, οργανωτικές και διαπολιτισμικές ικανότητες που απαιτούνται κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων πραγματοποιήθηκαν βιωματικές δράσεις συνεργασίας πάνω σε υποθετικά σενάρια της εκπαιδευτικής ζωής, ενώ παράλληλα, παρουσιάστηκαν  ιδιαίτερες πρακτικές του ιρλανδικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Τα αποτελέσματα της κινητικότητας  θα παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες της Δ.Π.Ε. Λάρισας και στην ευρύτερη σχολική κοινότητα, μέσω σχετικών δράσεων διάχυσης.

Φωτογραφικό υλικό από την επιμόρφωση

Διάχυση του προγράμματος

Στο πλαίσιο της διάχυσης των αποτελεσμάτων της 5ης μαθησιακής κινητικότητας προσωπικού, του εγκεκριμένου από το Ι.Κ.Υ. σχεδίου του προγράμματος Erasmus+, με τίτλο «Καθοδηγώντας και εμπνέοντας τους εκπαιδευτικούς να κάνουν τη διαφορά» και κωδικό KA12022-1-EL01-KA122-SCH-000076744, το οποίο υλοποιεί η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη 30 Ιανουαρίου, ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των μελών του προσωπικού της Διεύθυνσης.
Χαιρετίζοντας την ανωτέρω δράση, η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Αικατερίνη Καραγιώργου, αναφέρθηκε στο θετικό αποτύπωμα, το οποίο αφήνει η συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ στους συμμετέχοντες και στις συμμετέχουσες, αλλά και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους που αυτή συνεπάγεται, αναβαθμίζοντας παράλληλα και την ποιότητα του παρεχόμενου έργου.
Ακολούθως, ο κ. Δημήτριος Κολοκοτρώνης, Προϊστάμενος του Τμήματος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, ο κ. Νικόλαος Αλεξούλης, η κ. Ζωή Μούσιου και η κ. Γεωργία
Παπαγιαννοπούλου, ανέλυσαν τις βασικές θεματικές και τις έννοιες που περιελάβανε το σεμινάριο με θέμα: “Effective School Leadership: Leaders as Learners”, το οποίο υλοποιήθηκε στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας από τον φορέα Europass Teachers Academy – Dublin. Συγκεκριμένα, προσδιορίστηκαν κρίσιμες πτυχές της ηγεσίας στο χώρο της εργασίας και ιδιαίτερα της εκπαίδευσης, αλλά και οι αποτελεσματικοί τρόποι συμβουλευτικής και καθοδήγησης. Δόθηκαν, ακόμη, παραδείγματα οργανωτικών ικανοτήτων που είναι χρήσιμα κατά την άσκηση της διοίκησης, ενώ παρουσιάστηκαν οι κανόνες εποικοδομητικής ανατροφοδότησης και βελτίωσης ενός οργανισμού, ώστε να είναι σε θέση να ηγηθεί αποτελεσματικά.
Της παρουσίασης ακολούθησε συζήτηση, κατά την οποία οι συμμετέχοντες/ουσες μοιράστηκαν τα προσωπικά βιώματα και οφέλη, τα οποία αποκόμισαν από τη κινητικότητα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Διανεμήθηκε, επίσης, σχετικό επιμορφωτικό υλικό στα μέλη του προσωπικού, για περαιτέρω πληροφόρηση.

Φωτογραφίες από τη διάχυση του προγράμματος

Υλικό επιμόρφωσης