ΠΥΣΠΕ

Ιούλ
17

Συμπληρωματική πρόσκληση προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ06 που βρίσκεται στη Διάθεση της ΠΕ Λάρισας, για το διδακτικό έτος 2024 – 2025 (Β΄ Φάση).

Δείτε ΕΔΩ την Πρόσκληση. Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα εναπομεινάντων κενών κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής. Κατεβάστε  ΕΔΩ το έντυπο δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης.
DETAIL
Ιούλ
17

Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60.ΕΑΕ & ΠΕ06 που βρίσκονται στη Διάθεση της ΠΕ Λάρισας για το διδ. έτος 2024-2025.

Δείτε ΕΔΩ το δελτίο τύπου. Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικού του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών ΕΑΕ. Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής.  
DETAIL
Ιούλ
16

Τοποθέτηση Λειτουργικά Υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων για το διδακτικό έτος 2024-2025.

Δείτε ΕΔΩ το Δελτίο Τύπου. Δείτε ΕΔΩ  τον πίνακα προσωρινής τοποθέτησης λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων. Δείτε ΕΔΩ  τον πίνακα λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων που δεν τοποθετήθηκαν.
DETAIL
Ιούλ
16

Τοποθέτηση Λειτουργικά Υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για το διδακτικό έτος 2024-2025.

Δείτε ΕΔΩ το Δελτίο Τύπου. Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα προσωρινής τοποθέτησης λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών.
DETAIL
Ιούλ
12

Τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικών ΠΕ05 και ΠΕ06 για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου.

Το ΠΥΣΠΕ Λάρισας, με την Πράξη του 25/12-7-2024,  μετά την εξέταση Αιτήσεων θεραπείας, τροποποίησε τη διάθεση των παρακάτω δύο (2) εκπαιδευτικών ΠΕ05 και ΠΕ06 για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου. Δείτε ΕΔΩ την τροποποίηση της διάθεσης της εκπαιδευτικού ΠΕ05. Δείτε ΕΔΩ την τροποποίηση της διάθεσης της εκπαιδευτικού ΠΕ06.
DETAIL
Ιούλ
12

Πρόσκληση για δήλωση προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60.ΕΑΕ, ΠΕ06 & ΠΕ11 που βρίσκονται στη Διάθεση της ΠΕ Λάρισας.

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση. Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα εκπαιδευτικών στη διάθεση κλάδου ΠΕ60.ΕΑΕ. Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα εκπαιδευτικών στη διάθεση κλάδου ΠΕ06. Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα εκπαιδευτικών στη διάθεση κλάδου ΠΕ11. Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα με τα κενά κλάδου ΠΕ60.ΕΑΕ Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα με τα κενά κλάδου ΠΕ06 Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα με τα κενά κλάδου ΠΕ11 Δείτε ΕΔΩ τις οδηγίες ηλεκτρονικής καταχώρισης αίτησης – δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης.
DETAIL
Ιούλ
12

Διάθεση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06 για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου για το διδ. έτος 2024-2025 (Β΄Φάση).

Δείτε ΕΔΩ το δελτίο τύπου. Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα με τη συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής.
DETAIL
Ιούλ
11

Διάθεση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ11, ΠΕ79 & ΠΕ86 για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου για το διδ. έτος 2024-2025 (Β΄& Γ΄Φάση) (ανακοινοποίηση).

Δείτε ΕΔΩ το δελτίο τύπου. Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα με τη συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ05-Γαλλικής. Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα με τη συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής (ανακοινοποίηση). Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα με τη συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ79-Μουσικής (ανακοινοποίηση). Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα με τη συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ86-Πληροφορικής.
DETAIL