Προσκλησεις εκπαιδευτικών

Σεπ
20

Προκήρυξη – Πρόσκληση για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Λάρισας.

Δείτε ΕΔΩ την Προκήρυξη – Πρόσκληση. Δείτε ΕΔΩ τον ν. 4823/2021 (Α΄ 136). Δείτε ΕΔΩ την αριθμ. Φ.361.22/67/100248/Ε3/12-9-2023 (Β΄ 5473) Υ.Α. Κατεβάστε ΕΔΩ  την Αίτηση υποψηφίου/ας Προϊσταμένου/ης. Κατεβάστε ΕΔΩ  την Υπεύθυνη Δήλωση.
DETAIL
Σεπ
20

Προκήρυξη – Πρόσκληση για την πλήρωση με επιλογή θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Λάρισας.

Δείτε ΕΔΩ την Προκήρυξη – Πρόσκληση. Δείτε ΕΔΩ τον ν. 4823/2021 (Α΄ 136). Δείτε ΕΔΩ την αριθμ. Φ.361.22/68/100287/Ε3/12-9-2023 (Β΄ 5426) Υ.Α. Κατεβάστε ΕΔΩ  την Αίτηση υποψηφίου/ας Υποδιευθυντή/ντριας. Κατεβάστε ΕΔΩ  την Υπεύθυνη Δήλωση.
DETAIL
Σεπ
19
Σεπ
19
Σεπ
12

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής για την εφαρμογή του αντικειμένου της Κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής, ορισμός Συντονιστών Κολύμβησης και ενέργειες για την έναρξη του αντικειμένου για το σχολικό έτος 2023–2024.

Σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 99448/Δ5/11-09-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α, οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ΠΔΕ Θεσσαλίας να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση ενδιαφέροντος με τα των σχετικών δικαιολογητικών στην ΠΔΕ Θεσσαλίας ( email: mail@thess.pde.sch.gr ) έως την [...]
DETAIL
Σεπ
11
Σεπ
08
Σεπ
05